FW 50+/60+ AOT

Fotografije uz članak 2

Konstrukcija:

Aluminijska fasada sa drvenom podkonstrukcijom (1), u cjelini ostakljena, toplo izolirana konstrukcija.

Karakteristike sistema:

 • Sastav profila AlMgSi0,5 F22 prema EN AW – 6060.
 • Tolerancija oblika profila prema EN 12020 – 2.
 • Zvučna izolacija prema DIN 4109, prigušenje Rw=36 dB uz staklo 6-16-4; ili do 41 dB uz specijalno staklo 9SF-16-6.
 • Vodonepropusnost prema EN 12154 (KI. RE 900).
 • Zrakopropusnost prema EN 12152 (KI. AE, probni tlak 600 pa).
 • Otpornost na udar vjetra prema EN 12179 – 4.
 • Brtve EPDM prema DIN 7863 (-30 do +80 stupnjeva).

Prosječni koeficijent prolaza topline za profil Uf=1.6 W/m2K; uporabom stakla sa Ug=1.1 W/m2K (Low E), ukupni koef. prolaza može doseći Uw=1.5 W/m2K (proračun DIN EN 10077-1). Osnovni profil je bez statički nosivog tijela i isti je za FW50+ i FW 60+. Razlika u širini postiže se odgovarajućom unutarnjom brtvom. Radi se o profilima koji imaju »vanjsku« geometriju identičnu osnovnoj varijanti sistema (pokrivna kapa, PVC izolator, guma), a statička nosivost se nadomješta spojem ovih profila sa drvenom podkonstrukcijom. Sve ostale osobine i karakteristike varijante su identične osnovnim osobinama samog sistema FW 50+.

Pričvršćivanje za nosivi profil izvršiti nehrđajućim vijcima sa čeone strane (Vijci koji služe za spajanje elemenata – interno, su od nerdjajuceg celika klase A2). Svi vijci za vanjsku uporabu moraju biti od nehrđajućeg čelika klase A4.

Odvodnja i odzračivanje vrši se na slijedeći način:

 • do 8m visine – klasično vođenje kondenzata sa horizontale na žlijeb unutarnje gume vertikale i dolje na dio za odvodnju i odzračivanje
 • 8 – 100 m visine – odvodnja po vertikali prekida se svakih 8m ili 8 polja, pomoću posebnog komada koji vodu usmjerava na otvore u gumi horizontale.U tu svrhu koristi se posebna guma sa odvojivim gornjim dijelom radi lakše izrade rupa za prolaz vode

U vrhove vertikalnih i horizontalnih nosača umetnuti PVC izolatore za prekid toplinskog mosta.

Vanjsko brtvljenje se može vršiti na dva načina:

 1. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakom, omogućava izradu poligonalnih fasada vanjskog kuta 0-15 st., unutarnjeg 0-7.5 st.
 2. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake, ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i vertikala

Unutarnje brtvljenje vrši se unutarnjom brtvom širine 50 ili 60 mm, koja je tako oblikovana da omogućava odvodnju kondenzata i dubinsku kompenzaciju razlike u dubini stakala. Ostakljenje kosih krovnih konstrukcija se vrši samo sa FW 60+, i to dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakama.

Pokrivne kape su različitih oblika i dimenzija sa vidnom širinom od 50mm. Može se koristiti i pravokutna »kapa« od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija kape može biti takva da je ona ujedno i pritisna i pokrivna i u tom slučaju se vijak za pritezanje vidi sa vanjske strane.

Standardni držači za staklo (6) mogu biti za mase stakla 100 kg, posebne izvedbe 100-300 kg; ugradbene debljine stakla do 46 mm.

FW 50+.1 AOT

Opis ove varijante sistema je identičan osnovnoj varijanti sistema sa malom razlikom u tipu PVC koji osigurava prekid termičkog mosta. U ovoj varijanti, on ima vulkanizirana EPDM perca (po dva sa obje strane), i na taj način pregrađuje zonu između osnove profila i pritisne kape sa jedne strane i stakla sa druge strane, na više komora čime se sprečava cirkulacija zraka u ovom području. Ovime se poboljšava termika, a koeficijent prolaza topline profila smanjuje se ispod 1.4 W/m2K.

FW 50+ HI AOT

Opis ove varijante sistema je identičan osnovnoj varijanti sistema sa malom razlikom u tipu PVC profila koji osigurava prekid termičkog mosta. U ovoj varijanti, obostrano se nalazi vulkanizirana spužvasta guma sa percima radi pregrađivanja zone između osnove profila i pritisne kape sa jedne strane i stakla sa druge strane, na više komora čime se sprečava cirkulacija zraka u ovom području.

Između termičkog prekida i pritisne kape se nalazi pravokutna spužvasta guma koja ispunjava šupljinu u ovom području i tako značajno povećava termo-izolacijske sposobnosti sklopa. Umjesto aluminijske pritisne kape i ove pravokutne spužvaste gume može se postaviti PVC, višekomorna, pritisna letva. Ovakva instalacija značajno poboljšava termička svojstva sistema a koeficijent prolaza topline smanjuje se ispod 1.4 W/m2K.

Partneri

Kontakt

DRVO-ALUMINIJ d.o.o.
Gospodarska 1
40328 Donja Dubrava
Direktor: Zvonimir Bašnec, ing.
Telefon: +385 / 40 / 688 - 105
Tel/fax:+385 / 40 / 688 - 452
e-mail: info->drvo-aluminij|hr
* - obavezna polja