FW 50+

Fotografije uz članak 5

VERTIKALNA STAKLENA KONTINUIRANA FASADA SCHÜCO FW 50+
KOSI STAKLENI KROV FW 50+

Konstrukcija:

Samonoseća, u cjelini ostakljena, toplo izolirana konstrukcija od aluminijskih profila. Sistem objedinjava izradu fasada, ostakljenih krovova, te zimskih vrtova (varijanta FW50+ WI).

Geometrija profila:

Vidna širina profila 50mm.
Vertikalni, noseći, profili (»III ravnina«), su dubina: 50, 65, 85, 105, 125, 150, 175, 200mm.

Vertikalni noseći profili za kuteve od 10 do 45 stupnjeva dubina: 85, 105, 125, 150, 175, 200mm.

Horizontalni profili (»I ravnina«), dubina: 6, 21, 27, 45, 55, 70, 90, 110, 130, 155, 180mm.

Horizontalni profili (»II ravnina«), dubine: 84, 104, 124, 149mm.
Prititisni i pokrivni profili raznih oblika: pravokutni, zaobljeni, eliptični itd.

Profili statičkih pojačanja su predviđeni za profile vertikala i to:
85,105,125, 150, 175 i 200mm.

Karakteristike sistema:

 • Kemijski sastav profila AlMgSi0,5 F22 prema EN AW – 6060.
 • Tolerancija oblika profila prema EN 12020 – 2.
 • Neprobojnost prema EN 1522 – 1 (M3/FB4).
 • Sigurnost od ispadanja stakla prema DIN EN 12600 i TRAV (kategorija A).
 • Brtve EPDM prema DIN 7863 (-30 do +80 stupnjeva).
 • Debljina staklo-paketa, koji se može umetnuti u fasadni raster, se kreće od 6mm do 50mm.

Mandatirane karakteristike prema EN 13830:

 • otpornost na udar vjetra, EN 13116: do 3000 Pa
 • vodotijesnost, EN 12208 (EN 12154): RE 1200 (1200 Pa)
 • zrakopropusnost, EN 12207 (EN 12152): AE (isp. tlak > 600 Pa)
 • toplinska provodljivost, EN 10077-2: Uf= 1.4-2.3 W/m2K
 • protuprovalnost, EN 1627: klasa WK 2
 • zvučna izolacija, EN 20140: 37 dB (staklo 6-16-4)

Horizontalni i vertikalni profili su »višekomorni« i mogu vršiti odvodnjavanje konstrukcije u tri ravnine što se postiže preklapanjem profila.

Na kontaktu horizontalnih i vertikalnih nosača umetnuti dilatacione spužvaste gume, ne uže od 3mm, koje će osigurati nesmetane dilatacije hor. profila uslijed temperaturnih promjena, a ne prelaze njihovu vizualnu granicu. Može se koristiti i PVC manžeta koja
djelomično izlazi van vizualne granice horizontalnog profila. Spojnica je na ovom mjestu takva da spriječi eventualnu torziju hor. profila uslijed težine stakla. Pričvrščivanje za vert. profil izvršiti nehrđajućim vijcima sa prednje strane (Vijci koji služe za konekciju elemenata – interno, su od nehrđajućeg čelika klase A2). Svi vijci za eksternu aplikaciju moraju biti od nehrđajućeg čelika klase A4. Inače, spojnice postoje za različite tipove montaže kao i različita opterećenja koja moraju prenijeti na osnovnu noseću konstrukciju.

Na nastavcima vert. nosećih profila postaviti PVC kanale koji osiguravaju vodonepropusnost u unutrašnjost profila. Na mjestu spoja zaliveno Schüco Diht+ i Schüco Flex 2 brtvenim masama. Ovaj element ujedno dozvoljava nesmetanu dilataciju aksijalno slobodnog profila u spoju. Odvod vode iz primarnih kanala vršiti PVC elementima u zonu između stakala kroz vulkanizirani element na čijem se dnu nalazi otvor za odvod vode. Ovaj dio instalirati na svakih 8m ili 8 rastera maximalno. Na vrhu profila postaviti EPDM čep koji sprečava prljanje i eventualno začepljenje primarne odvodnje tj. može dovesti do kapilarog efekta što sprečava nesmetano oticanje vode.

U vrhove vertikalnih i horizontalnih nosača umetnuti politermidne termo izolatore. Segmentirana fasadna platna do 10 stupnjeva skretanja sa jedne i 10 sa druge strane nosećih profila rješavaju se samo univerzalnim dihtungom za kutove koji se instalira u vertikalne kanale noseće konstrukcije. Ukoliko je kut do 15 stupnjeva sa jedne i druge strane, konstrukcija je ista ali se pokrivni i pritisni profil moraju uzeti iz sistema FW 60+ pošto dolazi do neznatnog razmicanja stakala pa je neophodno pritiskanje stakla izvršiti širim profilom.

Za veće kuteve skretanja koriste se vertikalni noseći profili sa oslabljenim kanalima na koje naliježu dihtunzi. Za područje kutova u do 10 st., koriste se posebni pokrivni i pritisni profili za točan kut skretanja. Unutarnje brtve na koje naliježe staklo razlikuju se u širini za 6mm, tako što su brtve horizontala »pliće«. Mogu se koristiti i brtve na horizontalama koje vizualno imaju istu širinu kao i na vertikalnim profilima što se postiže »lažnim perom« koje izjednačava vizualni diskontinuitet koji je posljedica preklapanja horizontala i vertikala radi odvodnjavanja konstrukcije. Za krovne konstrukcije, u donjoj zoni, predviđena je brtva sa kanalom za sakupljanje unutarnjeg kondenzata.

Na mjestima prodora ovih kanala kroz vertikalnu brtvu, nalaze se polupropusni ventili kako nebi došlo do prodora hladne struje zraka u unutarnju zonu kuteva na staklu, a sakupljeni kondenzat izašao u primarne odvodne kanale.

Ostakljenje vertikalnih fasada se može vršiti na tri načina:

 1. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakom,
 2. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i vertikala,
 3. jednodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i vertikala

Kose konstrukcije

Ostakljenje kosih krovnih konstrukcija se vrši sa dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakama za dodatnu sigurnost brtvljenja. Preporučeni minimalni kut nagiba krova zbog optimalnosti otjecanja vode iznosi 7 st.

Pokrivne kape su različitih oblika i dimenzija sa vidnom širinom od 50mm. Može se koristiti i pravokutna »kapa« od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija kape može biti takva da je ona ujedno i pritisna i pokrivna i u tom slučaju se vijak za pritezanje vidi sa vanjske strane. Na kosim krovnim konstrukcijama ovi profili su zakošeni kako bi voda lakše otjecala niz krov. Razmak između vertikalnih i horizontalnih »kapa« od 7mm pomaže odvodnjavanje i sprečava zadržavanje vode i prljanje stakla u području iznad hor. pokr. kape.

Partneri

Kontakt

DRVO-ALUMINIJ d.o.o.
Gospodarska 1
40328 Donja Dubrava
Direktor: Zvonimir Bašnec, ing.
Telefon: +385 / 40 / 688 - 105
Tel/fax:+385 / 40 / 688 - 452
e-mail: info->drvo-aluminij|hr
* - obavezna polja